Jako pytania najczęściej pojawiające się na rozmowach z naszymi klientami, z całą pewnością możemy zakwalifikować te dotyczące opłacalności ogłoszenia upadłości. Zatem czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dobrym pomysłem?

 

Znaczenie upadłości konsumenckiej

 

Upadłość konsumencka jest procesem, który może być dla wielu ludzi nie tylko stresujący, ale też pełen niepewności. Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie jest łatwa i wymaga dokładnego zrozumienia konsekwencji oraz możliwości, jakie niesie ze sobą ten krok. Nie trudno się zatem dziwić, że każdy dłużnik dokładnie analizuje, czy w ogóle opłaca się podjąć taką decyzję.

 

Przede wszystkim, co to właściwie jest upadłość konsumencka? Jest to proces, w którym osoba fizyczna, nie będąca przedsiębiorcą, deklaruje brak zdolności do spłaty swoich zobowiązań finansowych. W efekcie sąd może zadecydować o umorzeniu długów lub ich części oraz o ustaleniu spłaty w planie układowym, który jest dostosowany do możliwości finansowych dłużnika. Finalnie jest to więc swoisty „świeży start” dla osoby zadłużonej.

 

Dość istotnym czynnikiem wpływającym na to, czy ogłoszenie upadłości się kalkuluje jest zestawienie ze sobą posiadanych aktywów i pasywów. W przypadku, gdy w skład majątku upadłego wchodzi wiele ruchomości i nieruchomości, które reprezentują wartość zbliżoną do wysokości długu, ogłoszenie upadłości może oscylować na granicy opłacalności.

 

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

 

Warto zaznaczyć, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoba zadłużona jest chroniona przez prawo przed działaniami windykacyjnymi ze strony wierzycieli. Oznacza to, że przestają dzwonić telefony od komorników, przestają przychodzić pisma i wezwania do zapłaty. Daje to czas na uporządkowanie swoich finansów bez ciągłego stresu i presji ze strony wierzycieli. Należy jednocześnie pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Przede wszystkim, może to mieć negatywny wpływ na zdolność kredytową w przyszłości. Informacja o upadłości może być widoczna w historii kredytowej przez wiele lat, co może utrudnić (lecz nie uniemożliwić) uzyskanie kredytów czy pożyczek w przyszłości. Jedną z głównych zalet ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, że pozwala ona osobie zadłużonej na wyjście z ciężkiej sytuacji finansowej i na ponowne zbudowanie swojej stabilności materialnej. Długów nie da się zniknąć jednym machnięciem ręki, ale proces upadłości może dostarczyć narzędzi do rozwiązania problemu. Ponadto, proces upadłości konsumenckiej również wiąże się z pewnymi kosztami. Opłata sądowa, koszty związane z prawnikiem, jak i inne opłaty mogą się skumulować, co może być obciążeniem dla osoby zadłużonej.

 

Podsumowując, decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie jest łatwa i wymaga dokładnego rozważenia wszystkich za i przeciw (wady i zalety upadłości konsumenckiej pojawią się w następnym artykule). Dla niektórych może to być jedyna szansa na wyjście z trudnej sytuacji finansowej, ale należy być świadomym zarówno korzyści, jak i kosztów związanych z tym procesem. Nie ukrywamy, że warto zasięgnąć porady prawnej i dokładnie zrozumieć wszystkie aspekty zanim podejmie się ostateczną decyzję.

 

15 marca 2024

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Kancelaria Oddłużeniowa Connecto
Kancelaria Oddłużeniowa Connecto

ul. Kościuszki, 40-047 Katowice
 

ul. Sienna 7/2, 41-902 Bytom
 

ul. Mierosławskiego 5, 40-907 Bytom

Kancelaria Prawna Connecto

Copyright © 2023 Kancelaria Prawna Connecto. 

Polityka Prywatności

NIP: 6452570354 | woj. śląskie