Kancelaria Oddłużeniowa Connecto
Kancelaria Oddłużeniowa Connecto

Upadłość gospodarcza

W jakich sytuacjach można ogłosić upadłość gospodarczą?

 

Wskazanie upadłości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą jest obowiązkiem w sytuacji, gdy wystąpiła wobec niego podstawa do jej ogłoszenia. Proces ten następuje, gdy firma przestaje być wypłacalna, a wszelkie zobowiązania przekraczają wartość majątku.

 

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa wiąże się z podjęciem wielu działań, w których nasza kancelaria może pomóc. Jak jednak wygląda postępowanie?

 

Dłużnik, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, musi w ciągu maksymalnie trzydziestu dni od momentu otrzymania takiej informacji złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości gospodarczej. W przeciwnym wypadku zadłużony przedsiębiorca lub podmiot uprawniony do prowadzenia spraw firmy i jej reprezentowania pociągnięty zostanie do odpowiedzialności odszkodowawczej na rzecz wierzycieli.

 

Upadłość dla przedsiębiorców wiąże się także z przystąpieniem do działania syndyka. Ten precyzyjnie poprowadzi postępowanie upadłościowe oraz zarządzać będzie aktywami firmy.

Prawo Upadłościowe stanowi, że szkoda, jaką ponosi w ten sposób wierzyciel obejmuje wysokość nieuregulowanej wierzytelności. Aby upadłość gospodarcza przedsiębiorstwa mogła stać się faktem, dłużnik musi całkowicie przestać być wypłacalny.

 

Niewypłacalność natomiast oznacza, że zadłużony stał się niezdolny do spłaty bieżących zobowiązań. Jednocześnie ustawa zakłada, że dłużnik faktycznie jest niewypłacalny w momencie, gdy opóźnienia ze spłatą trwają dłużej niż trzy miesiące.

Upadłość gospodarcza

Jaki jest cel upadłości gospodarczej?

 

Zasadniczym celem upadłości gospodarczej jest doprowadzenie do oddłużenia przedsiębiorcy. Do oddłużenia może dojść w następujący sposób:

 

  • poprzez złożenie wniosku o plan spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym,
     

  • poprzez umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli,
     

  • poprzez  umorzenie zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli

 

Zadzwoń

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą z Chorzowa, Piekar Śląskich, Zabrza lub okolic i posiadasz zadłużenie, którego nie jesteś w stanie spłacić, a także zastanawiasz się, czy spełniasz kryteria do ogłoszenia upadłości, zgłoś się do nas.

 

Kompleksowo przeanalizujemy Twoją sprawę i niezwłocznie udzielimy odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Nasza kancelaria gwarantuje pełne wsparcie podczas ogłaszania upadłości firmy.

 

Wspólnie przygotujemy rozwiązania najprecyzyjniej dobrane do sytuacji Klienta. Możemy także pomóc sporządzić Ci wniosek o upadłość, jak i zapewnić pomoc profesjonalnego pełnomocnika na każdym etapie postępowania.

Upadłość gospodarcza

ul. Kościuszki, 40-047 Katowice
 

ul. Sienna 7/2, 41-902 Bytom
 

ul. Mierosławskiego 5, 40-907 Bytom

Kancelaria Prawna Connecto

Copyright © 2023 Kancelaria Prawna Connecto. 

Polityka Prywatności

NIP: 6452570354 | woj. śląskie