Kancelaria Oddłużeniowa Connecto
Kancelaria Oddłużeniowa Connecto

Zawarłeś z bankiem umowę tzw. „kredytu we frankach szwajcarskich” i na skutek zmiany kursu waluty wysokość miesięcznej raty, a także koszt samego kredytu wzrosły diametralnie? Nie byłeś informowany o ryzyku? Czujesz się oszukany przez system bankowy? Nie czujesz się na siłach, by samodzielnie walczyć o sprawiedliwość, gdy na każdym kroku spotykasz się z opornością i niechęcią banku? Nie wiesz, jakie roszczenia Ci przysługują? Zgłoś się do nas. Gwarantujemy darmową analizę twojej sprawy, fachową pomoc i najlepsze rozwiązanie problemu.

Swego czasu banki, zawierając umowy kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego, zamieszczały w nich szereg klauzul abuzywnych, tj. postanowienia szkodliwe dla konsumenta. Przykładami takich postanowień są m.in. klauzula spredowa, walutowa czy indeksowa. Konsekwencją powyższych działań banków może być nawet unieważnienie takich umów przez sąd. Stosownie do przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli zawarta umowa okaże się nieważna, strony zobowiązane są zwrócić sobie wszelkie należności, które nawzajem świadczyły. Oznacza to, że kredytobiorca winien zwrócić bankowi wyłącznie rzeczywiście otrzymaną kwotę kredytu bez żadnych dodatkowych kosztów i odsetek. W takiej sytuacji może się nawet okazać, iż kredytobiorca już dawno spłacił bankowi całą kwotę kredytu i jest wolny od zobowiązania.

 

Konsultacje na temat tego, czy dana umowa nadaje się do unieważnienia lub uznania jej postanowień za abuzywne jest darmowa. Dopiero od tego momentu firma może podjąć właściwe działania mające na celu pomoc frankowiczom. Zachęcamy więc do sprawdzenia, w jakiej sytuacji się Państwo znajdują w przedmiocie swojego kredytu frankowego.


Dlatego nie zwlekaj i skontaktuj się z nami.

Masz kredyt frankowy?

 

Zadzwoń

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Numer telefonu
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Nadzorujemy sporządzenie analizy finansowej danego kredytu (obliczanie roszczenia)

Sporządzamy wszelkie pisma procesowe, w tym pozew przeciwko bankowi

Postępowanie prowadzimy w dwóch kierunkach: unieważnienia umowy oraz uznanie jej postanowień za bezskuteczne

Usługę świadczymy kompleksowo:

Dobieramy najlepsze rozwiązania dla klientów

Zapewniamy reprezentację procesową w całym postępowaniu

Kancelaria prawna

Postępowania frankowe

 

Przedmiotem naszych usług jest prawo bankowe i problematyka z nim związana. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu z zakresu tej materii potrafimy w sposób kompleksowy znaleźć dogodne rozwiązania, aby zapewnić pomoc prawną dla frankowiczów. W szerokim spektrum spraw z prawa bankowego zawierają się też postępowania dotyczące kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego (a także kredytów denominowanych), czyli tzw. postępowania frankowe!

 

Adresy naszych biur w Bytomiu i Katowicach:
Bytom
ul. Sienna 7/2, 40-902 Bytom
Bytom
ul. Mierosławskiego 5, 40-907 Bytom
Katowice
ul. Kościuszki 71, 40-047 Katowice
Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty.
numer telefonu Kancelaria Connecto
732 733 370
umorzone.dlugi@gmail.com
e-mail - Kancelaria Connecto