W dzisiejszym materiale będziemy kontynuować temat podjęty w kilku poprzednich publikacjach – proces prawny, który ma na celu uregulowanie długów w przypadku niewypłacalności. Poprzednio omawialiśmy modele postępowania oraz możliwości zakończenia postępowania w takiej sprawie. Nie publikowaliśmy jednak dotąd tekstu, w którym znalazłyby się informacje dotyczące tego, jak ogłosić upadłość konsumencką. Wobec tego dziś przedstawimy podstawowe informacje dotyczące tego procesu.

 

Upadłość konsumencka – kto może ją ogłosić?

 

Upadłość konsumencką może ogłosić każdy dłużnik, jeśli jest osobą fizyczną, a jednoczenie – w chwili składania stosownego wniosku – nie prowadzi działalności gospodarczej. Co istotne, upadłość konsumencką mogą ogłosić również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne, które prowadziły działalność gospodarczą wcześniej, przed złożeniem wniosku. Procesu tego nie mogą rozpocząć osoby prawne. Dla tych podmiotów zarezerwowane jest postępowanie upadłościowe w innym trybie. Warto jednak pamiętać, że złożyć wniosek o upadłość konsumencką mogą zarówno obecni, jak i byli wspólnicy oraz członkowie zarządu spółki z o.o. lub spółki akcyjnej.

 

Przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku

 

W przypadku spełnienia powyższych kryteriów, kluczowym etapem związanym z ogłoszeniem upadłości jest przygotowanie wniosku o upadłość, który w swojej treści musi zawierać m.in. informacje upadłego o jego aktualnych przychodach, kosztach i zadłużeniu. Bardzo istotne jest również napisanie szczegółowego uzasadnienia, popartego wiarygodnymi dowodami. W ramach niezbędnej dokumentacji możemy wyróżnić:

  • informacje dotyczące dochodów i majątku,
  • dokumenty potwierdzające istnienie zobowiązań (umowy kredytowe, monity, wezwania do zapłaty itp.),
  • dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych,
  • dokumenty potwierdzające okoliczności ujęte w treści wniosku o upadłość,
  • i inne.

 

Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć po uprzedniej rejestracji za pośrednictwem portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych (https://prs.ms.gov.pl/krz).

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – dalsze etapy

 

Po złożeniu wniosku sąd przeprowadza postępowanie, podczas którego może przyjąć lub oddalić wniosek. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku sąd wydaje ogłoszenie o upadłości konsumenckiej wnioskującego dłużnika.

 

08 stycznia 2024

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Kancelaria Oddłużeniowa Connecto
Kancelaria Oddłużeniowa Connecto

ul. Kościuszki, 40-047 Katowice
 

ul. Sienna 7/2, 41-902 Bytom
 

ul. Mierosławskiego 5, 40-907 Bytom

Kancelaria Prawna Connecto

Copyright © 2023 Kancelaria Prawna Connecto. 

Polityka Prywatności

NIP: 6452570354 | woj. śląskie