W dniu wczorajszym nasz zespół uczestniczył w niezwykle ciekawym webinarium poświęconym upadłości konsumenckiej. Podczas jego trwania doszliśmy do wniosku, iż zarówno w piśmiennictwie jak i innych wpisach na blogach często nie zwraca się uwagi na podstawowe, ale zarazem istotne dla osoby niewypłacalnej, zagadnienia.

W tym wpisie krótko chcemy omówić jakie modele postępowania przewiduje znowelizowana ustawa o prawie upadłościowym (a są to trzy warianty).

 

 1. Postępowanie uproszczone

  Postępowanie to stosowane jest do osób, które nie posiadają znacznego majątku, oraz których sytuacja nie jest skomplikowana (np. brak wielości wierzycieli, brak skomplikowanych podstaw zobowiązania, niezawinione popadnięcie w długi). Postępowanie to charakteryzuje się brakiem ustanowienia sędziego komisarza, a ewentualne czynności są prowadzone przez sędziego wyznaczonego.  Charakteryzuje się odformalizowaniem składanych dokumentów. I tak np. tworzy się jeden plan spłaty, który zastępuje listę wierzytelności, listę wierzycieli i plan podziału. Charakterystyczna dla tego rodzaju postępowania jest uproszczona likwidacja. W przypadku niewielkiego majątku dłużnika to syndyk ustala w jaki sposób następuje likwidacja tego majątku (w trybie przetargu, ofertowym czy z wolnej ręki).
   

 2. Postępowanie na zasadach ogólnych jak dla przedsiębiorcy

  Postępowanie to stosowane jest do tych dłużników, którzy posiadają znaczny majątek (np. dwie nieruchomości). Charakteryzuje się wyznaczeniem sędziego komisarza, syndyka, a w przypadku posiadania znacznego majątku wchodzącego w skład masy upadłości trzeba liczyć się z wyznaczeniem tymczasowego nadzorcy sądowego. Należy pamiętać, że w tego rodzaju postępowaniu wierzytelności zgłasza się bezpośrednio do syndyka. Likwidacja majątku upadłego następuje na zasadach ogólnych (ze względu na zakres tego zagadnienia będzie ono przedmiotem osobnego wpisu).
   

 3. Postępowanie w przedmiocie zawarcia układu z wierzycielami

  Już we wniosku o ogłoszenie upadłości można zgłosić chęć zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli. Istotnym jest, że w przypadku, gdy we wniosku nie sprzeciwiono się wyraźnie takiemu rodzajowi postępowania, ostatecznie zadecyduje Sąd. Oznacza to, że Sąd może skierować dłużnika do postępowania, którego celem będzie zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Ten rodzaj postępowania znajdzie zastosowanie jedynie względem upadłego, który posiada środki finansowe na koszty postępowania oraz na realizację układu z wierzycielami. Istotnym jest, że wniosek musi zawierać wstępne propozycje układowe i zaliczkę na układ czyli obecnie kwotę 5.148,07 zł (przeciętne wynagrodzenie III kwartału roku poprzedniego z GUS). Bez zaliczki wniosek jest zwracany. Po nowelizacji ustawy dopuszcza się układ likwidacyjny połączony z umorzeniem niewykonanych w nim zobowiązań.

 

Mamy nadzieje, że ten wpis choć trochę odpowiedział na wątpliwości jaką drogą może podążyć upadły konsument. Zachęcamy też do kontaktu z Naszą Kancelarią, w celu konsultacji wniosku o upadłość lub jego stworzenia. Zapewniamy również opcję pomocy w toku całego postępowania upadłościowego.

 

20 października 2020

Modele postępowania w upadłości konsumenckiej

Kancelaria Oddłużeniowa Connecto
Kancelaria Oddłużeniowa Connecto

ul. Kościuszki, 40-047 Katowice
 

ul. Sienna 7/2, 41-902 Bytom
 

ul. Mierosławskiego 5, 40-907 Bytom

Kancelaria Prawna Connecto

Copyright © 2023 Kancelaria Prawna Connecto. 

Polityka Prywatności

NIP: 6452570354 | woj. śląskie