W związku z wieloma zapytaniami Naszych Klientów, oraz informacjami dochodzącymi do Naszej Kancelarii, iż trudno znaleźć opracowania dotyczące możliwych scenariuszy zakończenia postępowania w przedmiocie upadłości, Zespół Connetco postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom w tym zakresie. Poniżej w skrócie wskazujemy jakie są możliwe scenariusze postępowania upadłościowego.

 

Nie ma wątpliwości, iż celem omawianego postępowania jest oddłużenie osoby fizycznej, której zobowiązania przekroczyły możliwości majątkowo – zarobkowe. Prościej rzecz ujmując chodzi o umorzenie wszelkich długów, których dana osoba nie jest już wstanie spłacać. Jednak nie jest to jedyna możliwość, a zarazem nie jedyna opcja zakończenia takiego postępowania.

 

 1. Umorzenie postępowania

  Umorzenie postępowania oznacza, iż dłużnik w rzeczywistości nie osiągnął zamierzonego celu. Należy odróżnić sytuację umorzenia postępowania od umorzenia zobowiązań. Skutkiem umorzenia postępowania jest bowiem brak jego faktycznego zakończenia. Sąd umorzy postępowanie w sytuacji, gdy: 1. dłużnik lub wierzyciel (w zależności od podmiotu występującego w postępowaniu) cofnie wniosek; 2. Dłużnik ukrywa majątek (nie wydaje całości syndykowi) lub nie wydaje wszystkich dokumentów dotyczących majątku, 3. Dłużnik nie wykonuje obowiązków jakie są na niego nałożone w postępowaniu, 4. Dane we wniosku są niepełne i nierzetelne.
   

 1. Ogłoszenie upadłości z jednoczesnym ustaleniem planu spłaty wierzycieli

  Plan spłaty jest ustalany w postępowaniu po wydaniu postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Ustalenie planu spłaty obecnie spoczywa na syndyku. Standardowo ustala się plan spłaty na okres 36 miesięcy (choć istnieje możliwość skrócenia tego okresu np. do 24 miesięcy). Sąd może ustalić dłuższy okres planu spłaty w przypadku, gdy stan majątkowy dłużnika (jego zobowiązania) wynikają z jego celowego działania. Maksymalnie można wydłużyć okres spłaty do 84 miesięcy.
   

 2. Ogłoszenie upadłości bez ustalenia planu spłaty i umorzeniem zobowiązań

  Jest to najbardziej pożądany przez konsumentów scenariusz zakończonego postępowania sądowego w przedmiocie upadłości. Oznacza po prostu ogłoszenie upadłości wobec wierzyciela bez zobowiązywania go do spłat jakiejkolwiek części względem wierzycieli. Obecnie aby otrzymać taką upadłość muszą zaistnieć specjalnie przesłanki tzw. względy humanitaryzmu.
   

 3. Warunkowe umorzenie zobowiązań

  Warunkowe umorzenie zobowiązań jest nowym rozwiązaniem wprowadzonym przez nowelizację ustawy prawo upadłościowe. Postanowienie to zapada w przypadku, gdy brak możliwości zarobkowych, a co za tym idzie sytuacja niewypłacalności ma charakter czasowy. Na przykład dłużnik jest czasowo niezdolny do pracy. Przwieduje się jednak, iż odzyska on zdolność do spłacania zobowiązań. W takim wypadku umarza się zobowiązania do czasu poprawy jego kondycji finansowej (maksymalnie na okres 5 lat). Po upływie tego okresu wierzytelności zostają umorzone chyba, że wierzyciel upadłego w tym czasie wniesie o ustalenie planu spłaty.
   

 4. Oddalenie wniosku o upadłość

  Obecnie w przypadku konsumentów jest to sytuacja niezwykle rzadka. Oznacza, że Sąd nie uwzględnia wniosku o ogłoszenie upadłości. W obecnym stanie prawnym z taką sytuacją możemy mieć do czynienia np. w przypadku, gdy dłużnik posiada znaczny majątek, którego wartość przekracza kwotę zobowiązań (zadłużenia).

 

Istnieją też możliwości – także w zakresie upadłości konsumenckiej – do zawarcia skutecznego układu z wierzycielami. Układ taki zawiera wiele ułatwień dla zobowiązanego przy spłatach swojego zadłużenia. Opcja ta jest niezwykle atrakcyjna dla osób prowadzących działalność gospodarczą (także jednoosobową), które nie chcą zamykać swojej działalności, a jedynie mają czasowe trudności ze spłatą zobowiązań. Szerzej jednak ten temat omówimy
w osobnym wpisie.

 

Mam nadzieje, że powyższy wpis przybliży nieco sytuację w jakiej może znaleźć się upadły, a w szczególności to jaki skutek może mieć jego wniosek
o ogłoszenie upadłości.

25 października 2020

Możliwości zakończenia postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej

Kancelaria Oddłużeniowa Connecto
Kancelaria Oddłużeniowa Connecto

ul. Kościuszki, 40-047 Katowice
 

ul. Sienna 7/2, 41-902 Bytom
 

ul. Mierosławskiego 5, 40-907 Bytom

Kancelaria Prawna Connecto

Copyright © 2023 Kancelaria Prawna Connecto. 

Polityka Prywatności

NIP: 6452570354 | woj. śląskie